Selecteer taal:

Techniek in omwenteling

Engineering is een belangrijk onderdeel geworden van de totale waardeketen. Wanneer de gevestigde waardetoevoegende processen veranderen, heeft dit ook invloed op de rol van de techniek. Verandering kan alleen succesvol worden doorgevoerd als de verandering als een kans wordt gezien.

Geplaatst op: 24. okt 2019

Wat begon met stenen werktuigen is een zeer technische aangelegenheid geworden. We hebben het over de vervaardiging van artikelen voor dagelijks gebruik. Wereldwijd houden tal van bedrijven zich bezig met het vervaardigen van producten voor alle denkbare doeleinden. Vandaag de dag gaat een complex ontwerpproces vooraf aan het fabricageproces. Het is nu onderdeel geworden van de totale waardeketen. Voortdurende verbetering is een zeer belangrijk doel van elk bedrijf. De vraag is: wat kan design hieraan bijdragen?

Een hogere toegevoegde waarde kan bijvoorbeeld worden bereikt door een grotere efficiëntie. De eerste stap in deze richting werd al gezet in de jaren negentig, toen de digitalisering van de plannen werd afgerond. De gelijktijdige globalisering zorgde ook voor extra prijs- en tijdsdruk en toenemende kwaliteitseisen. Naar de eeuwwisseling toe werden de ooit zelfstandige planningsdisciplines zoals mechanica, elektronica en software steeds afhankelijker van elkaars gegevens. Het mechatronische idee werd geboren, als de volgende logische stap. Het idee gaf aanleiding tot de veelbelovende benadering van functionele engineering, die echter nog niet tot een doorbraak heeft geleid. De redenen hiervoor zijn bespreekbaar, maar een gebrek aan geschikte planningstools maakt er net zo goed deel van uit als het gebrek aan consensus over de toepassing van functionele engineering in de praktijk.

Hoewel mechatronica steeds vaker wordt toegepast in automatiseringstechnische componenten, is het ontwerpproces zelf nauwelijks veranderd. De economische globalisering is in dit decennium gepaard gegaan met digitalisering. De beloften van Industry 4.0 (IoT) zetten steeds meer bedrijven onder druk om vooruit te komen, omdat de prijsdruk in de concurrentiestrijd de marges onder druk zet, de toenemende individualisering steeds kortere innovatiecycli vereist en de voortschrijdende digitalisering de gevestigde waardetoevoegende processen massaal verandert. Veel bedrijven erkennen dat er iets moet veranderen. Maar hoe worden veranderingen gemanaged in een toch al complex technisch proces als engineering?

Het verhogen van de efficiëntie alleen is niet genoeg. Wie dit onderwerp onder ogen wil zien, moet nadenken over de volgende taken:

  • Automatiseren van routinetaken: wat al lang bekend is en leeft in de productie zal ook zijn weg vinden naar het ontwerp. Voorwaarde hiervoor is echter dat er duidelijke regels komen over hoe en wat er precies gedaan moet worden.

  • Pas processen aan: Een belangrijk neveneffect van automatisering is dat het bestaande processen aanzienlijk kan veranderen. Het tijdig onderzoeken van de effecten van automatisering is daarom een verplichte taak.

  • Heroverweging van de waardecreatie structuur: met name digitalisering is een radicale verandering van de bestaande waardecreatiestructuren. Het aandeel van het productieproces zal op de lange termijn afnemen, waardoor andere bedrijfsonderdelen hun aandeel zouden moeten vergroten. Het ontwerpproces heeft een niet te onderschatten potentieel.

  • Producten configureren in plaats van ontwerpen: alleen configureerbare producten voldoen aan de dubbele eisen van toenemende individualisering en tegelijkertijd beheersbare productcomplexiteit. De belangrijkste voorwaarden voor de configuratie zijn: duidelijkheid over de productstructuur en het productieproces. Een belangrijk neveneffect hiervan is dat deze aanpak de werkmethoden verandert.

  • Veranderen van organisatie: In complexe processen vereisen korte reactietijden op veranderingen in de markt een organisatie waarin snelle en gefundeerde beslissingen mogelijk zijn omdat de beslissers direct contact hebben met de markt. Deze eis botst met conventionele hiërarchische managementstructuren en daarom moet het bedrijf ook zijn organisatie heroverwegen.