Selecteer taal:

Zoeken naar oplossingen

Op dit punt willen we u een ruimte bieden waar u uw ideeën kunt uitproberen voor het vinden van oplossingen voor specifieke taken voor uzelf - zonder enige gevolgen.

Geplaatst op: 06. okt 2019

De drijvende kracht van de ingenieur is een technisch probleem dat hij wil hebben opgelost. Zodra het probleem is geïdentificeerd, wordt gewerkt aan mogelijke oplossingen. Een van de problemen is vaak dat meerdere mogelijke oplossingen kunnen worden overwogen. Als men de beste wil kiezen, zouden ze in theorie allemaal getest en geëvalueerd moeten worden. Dit vergt echter voldoende tijd en de nodige middelen. In de meeste gevallen zijn ze echter slechts in beperkte mate beschikbaar. Zelfs in het beste geval wordt een belangrijk aspect vaak genegeerd.

De oplossing verandert het bestaande product of proces. In complexe technische systemen gebeurt dit zelden zonder neveneffecten. Hoe complexer het systeem, hoe moeilijker het is om de effecten te voorspellen. De ingenieur heeft dus geen andere keuze dan de oplossing uit te proberen. Door de tests kan hij eindelijk te weten komen of er zich onvoorziene problemen voordoen.

Dit resulteert in een cyclus van vallen en opstaan. Het is niet eens zo belangrijk hoe vaak zulke "ererondes" moeten worden herhaald, maar hoe lang een ronde duurt. Het is daarom van groot belang om zo snel mogelijk te weten te komen of de oplossing het (en alleen het) gewenste effect heeft. Bovendien mag een mislukte test geen schipbreuk betekenen.

De belangrijkste uitdaging is dan ook om een omgeving voor ontwikkeling te creëren waarin de eerste resultaten snel "ervaren" kunnen worden. Dit is de enige manier om te bepalen of de richting nog goed is. De kunst is hier niet om het hele schip te laten zinken als er een fout wordt gemaakt, maar om de effecten te beperken tot een "zandbak".

Op dit punt willen we u een ruimte bieden waar u uw ideeën kunt uitproberen voor het vinden van oplossingen voor specifieke problemen - zonder gevolgen. Dus hier is een soort zandbak voor ingenieurs.