Selecteer taal:

Techniek in omwenteling

Engineering is een belangrijk onderdeel geworden van de totale waardeketen. Wanneer de gevestigde waardetoevoegende processen veranderen, heeft dit ook invloed op de rol van de techniek. Verandering kan alleen succesvol worden doorgevoerd als de verandering als een kans wordt gezien.

Geplaatst op: 24. okt 2019

Wat begon met stenen werktuigen is een zeer technische aangelegenheid geworden. We hebben het over de vervaardiging van artikelen voor dagelijks gebruik. Wereldwijd houden tal van bedrijven zich bezig met het vervaardigen van producten voor alle denkbare doeleinden. Vandaag de dag gaat een complex ontwerpproces vooraf aan het fabricageproces. Het is nu onderdeel geworden van de totale waardeketen. Voortdurende verbetering is een zeer belangrijk doel van elk bedrijf. De vraag is: wat kan design hieraan bijdragen?

Een hogere toegevoegde waarde kan bijvoorbeeld worden bereikt door een grotere efficiëntie. De eerste stap in deze richting werd al gezet in de jaren negentig, toen de digitalisering van de plannen werd afgerond. De gelijktijdige globalisering zorgde ook voor extra prijs- en tijdsdruk en toenemende kwaliteitseisen. Naar de eeuwwisseling toe werden de ooit zelfstandige planningsdisciplines zoals mechanica, elektronica en software steeds afhankelijker van elkaars gegevens. Het mechatronische idee werd geboren, als de volgende logische stap. Het idee gaf aanleiding tot de veelbelovende benadering van functionele engineering, die echter nog niet tot een doorbraak heeft geleid. De redenen hiervoor zijn bespreekbaar, maar een gebrek aan geschikte planningstools maakt er net zo goed deel van uit als het gebrek aan consensus over de toepassing van functionele engineering in de praktijk.

Hoewel mechatronica steeds vaker wordt toegepast in automatiseringstechnische componenten, is het ontwerpproces zelf nauwelijks veranderd. De economische globalisering is in dit decennium gepaard gegaan met digitalisering. De beloften van Industry 4.0 (IoT) zetten steeds meer bedrijven onder druk om vooruit te komen, omdat de prijsdruk in de concurrentiestrijd de marges onder druk zet, de toenemende individualisering steeds kortere innovatiecycli vereist en de voortschrijdende digitalisering de gevestigde waardetoevoegende processen massaal verandert. Veel bedrijven erkennen dat er iets moet veranderen. Maar hoe worden veranderingen gemanaged in een toch al complex technisch proces als engineering?

Het verhogen van de efficiëntie alleen is niet genoeg. Wie dit onderwerp onder ogen wil zien, moet nadenken over de volgende taken:

  • Automatiseren van routinetaken: wat al lang bekend is en leeft in de productie zal ook zijn weg vinden naar het ontwerp. Voorwaarde hiervoor is echter dat er duidelijke regels komen over hoe en wat er precies gedaan moet worden.

  • Pas processen aan: Een belangrijk neveneffect van automatisering is dat het bestaande processen aanzienlijk kan veranderen. Het tijdig onderzoeken van de effecten van automatisering is daarom een verplichte taak.

  • Heroverweging van de waardecreatie structuur: met name digitalisering is een radicale verandering van de bestaande waardecreatiestructuren. Het aandeel van het productieproces zal op de lange termijn afnemen, waardoor andere bedrijfsonderdelen hun aandeel zouden moeten vergroten. Het ontwerpproces heeft een niet te onderschatten potentieel.

  • Producten configureren in plaats van ontwerpen: alleen configureerbare producten voldoen aan de dubbele eisen van toenemende individualisering en tegelijkertijd beheersbare productcomplexiteit. De belangrijkste voorwaarden voor de configuratie zijn: duidelijkheid over de productstructuur en het productieproces. Een belangrijk neveneffect hiervan is dat deze aanpak de werkmethoden verandert.

  • Veranderen van organisatie: In complexe processen vereisen korte reactietijden op veranderingen in de markt een organisatie waarin snelle en gefundeerde beslissingen mogelijk zijn omdat de beslissers direct contact hebben met de markt. Deze eis botst met conventionele hiërarchische managementstructuren en daarom moet het bedrijf ook zijn organisatie heroverwegen.

Verspreid je vleugels!

Engineering staat opnieuw op een keerpunt. Na de digitalisering van de plannen en planningstools volgden de jaren van toenemende efficiëntie. De digitale transformatie in engineering eindigt hier echter niet. Het gehele engineeringproces moet ook worden getransformeerd. Maar dat leidt alleen maar tot succes als we kijken naar het proces met al zijn synapsen in het bedrijf. Daarvoor hebben we een breder perspectief nodig. We hebben meer afstand nodig, een bredere horizon, om de relaties en mogelijke manieren beter te herkennen.

Wie de buitenwereld ooit vanuit het raam van het oplopende vliegtuig heeft gezien, kent de fascinatie die elke meter boven de grond blijft stijgen. Dit unieke gevoel van plotseling herkennen van vertrouwde dingen niet alleen individueel, maar ook hoe ze betrekking hebben op elkaar. De verandering van perspectief alleen opent tot nu toe onvermoede opvattingen in een schijnbaar nieuwe wereld.

Op deze website wordt u uitgenodigd voor een virtuele vlucht. Verspreid je vleugels en sluit je aan bij een reis door de (blijkbaar vertrouwde) wereld van engineering. Krijg nieuwe inzichten door de berichten en verhalen. Ze gaan over ervaringen, successen en mislukkingen. Maar ook over de samenwerking van mensen in een complex proces. Over verwachtingen en hoe ze worden vervuld. Over de manier waarop we zoeken naar manieren om problemen op te lossen en waarom mislukken meestal niet afhankelijk is van technologie.

Wat wij bieden

Wij begeleiden bedrijven op de weg naar digitalisering van hun engineeringprocessen

Er is geen universeel recept voor de digitalisering van engineering. Elk bedrijf moet zijn eigen weg vinden. In zo'n geval is het goed om een metgezel aan uw zijde te hebben die dit soort padvinderij vaak heeft gedaan en verleidelijke verkeerde afslagen, maar ook verborgen kansen op tijd kan herkennen.

Alternativer Text

Bild: ©S O C I A L . C U T von Unsplash

Consulting

Confucius zei: de weg is het doel.

In die zin zal de gemeenschappelijke reis op uw weg een interessante ervaring zijn. Met onze steun vindt u niet alleen uw bestemming aan het eind van de reis, maar houdt u ook de stations van de reis goed in het geheugen. Het bewust beleven van de weg is ook heel belangrijk, want de oorspronkelijke bestemming is slechts een tussenstop, uw reis gaat daarna verder. En wij willen dat u ook zonder ons uw reis durft voort te zetten.

Neem contact op!

Bild: ©shamrina von Adobe Stock

Oplossingen op maat

Er zijn veel manieren om van A naar B te komen. Te voet, met de fiets, met de auto, met de boot of met het vliegtuig. Niet elk voertuig is echter geschikt voor elk doel. Zelfs in Jules Verne's verhaal "80 dagen rond de wereld" komen de hoofdpersonen in onverwachte situaties terecht. Zij moeten improviseren en soms oplossingen vinden waar niemand eerder aan had gedacht, maar die zeer praktisch zijn en soms de enige manier om hun bestemming te bereiken.

Samen zullen we de ontbrekende bruggen onderweg vinden, zodat er geen onnodige omwegen hoeven te worden gemaakt.

Neem contact op!

Bild: ©Vasily Merkushev von Adobe Stock

Digitaal proces ontwerpen

De huidige waardecreatieprocessen kunnen zelden 1:1 worden gedigitaliseerd, aangezien niet elk deelproces kan (of moet) worden geautomatiseerd. Digitale processen verschillen in veel opzichten van analoge processen en of ze goed of slecht werken wordt bepaald door geheel andere factoren en aspecten.

Digitale processen vereisen in wezen een IT-infrastructuur, en daarom moeten de mensen die deze processen ontwerpen of ondersteunen, de nodige IT-kennis verwerven. Ingenieurs zijn van nature zeer technisch aangelegd en hebben doorgaans geen grote moeite om zich IT-vaardigheden eigen te maken. Bij ons verwerven zij extra kennis over de processen in het bedrijf, zodat het traject van het ontwerpteam zeer goed past in het totaalbeeld van de bedrijfsstrategie.

Neem contact op!

Techniek in omwenteling

Engineering is een belangrijk onderdeel geworden van de totale waardeketen. Wanneer de gevestigde waardetoevoegende processen veranderen, heeft dit ook invloed op de rol van de techniek. Verandering kan alleen succesvol worden doorgevoerd als de verandering als een kans wordt gezien.

Geplaatst op: 24. okt 2019

Wat begon met stenen werktuigen is een zeer technische aangelegenheid geworden. We hebben het over de vervaardiging van artikelen voor dagelijks gebruik. Wereldwijd houden tal van bedrijven zich bezig met het vervaardigen van producten voor alle denkbare doeleinden. Vandaag de dag gaat een complex ontwerpproces vooraf aan het fabricageproces. Het is nu onderdeel geworden van de totale waardeketen. Voortdurende verbetering is een zeer belangrijk doel van elk bedrijf. De vraag is: wat kan design hieraan bijdragen?

Een hogere toegevoegde waarde kan bijvoorbeeld worden bereikt door een grotere efficiëntie. De eerste stap in deze richting werd al gezet in de jaren negentig, toen de digitalisering van de plannen werd afgerond. De gelijktijdige globalisering zorgde ook voor extra prijs- en tijdsdruk en toenemende kwaliteitseisen. Naar de eeuwwisseling toe werden de ooit zelfstandige planningsdisciplines zoals mechanica, elektronica en software steeds afhankelijker van elkaars gegevens. Het mechatronische idee werd geboren, als de volgende logische stap. Het idee gaf aanleiding tot de veelbelovende benadering van functionele engineering, die echter nog niet tot een doorbraak heeft geleid. De redenen hiervoor zijn bespreekbaar, maar een gebrek aan geschikte planningstools maakt er net zo goed deel van uit als het gebrek aan consensus over de toepassing van functionele engineering in de praktijk.

Hoewel mechatronica steeds vaker wordt toegepast in automatiseringstechnische componenten, is het ontwerpproces zelf nauwelijks veranderd. De economische globalisering is in dit decennium gepaard gegaan met digitalisering. De beloften van Industry 4.0 (IoT) zetten steeds meer bedrijven onder druk om vooruit te komen, omdat de prijsdruk in de concurrentiestrijd de marges onder druk zet, de toenemende individualisering steeds kortere innovatiecycli vereist en de voortschrijdende digitalisering de gevestigde waardetoevoegende processen massaal verandert. Veel bedrijven erkennen dat er iets moet veranderen. Maar hoe worden veranderingen gemanaged in een toch al complex technisch proces als engineering?

Het verhogen van de efficiëntie alleen is niet genoeg. Wie dit onderwerp onder ogen wil zien, moet nadenken over de volgende taken:

  • Automatiseren van routinetaken: wat al lang bekend is en leeft in de productie zal ook zijn weg vinden naar het ontwerp. Voorwaarde hiervoor is echter dat er duidelijke regels komen over hoe en wat er precies gedaan moet worden.

  • Pas processen aan: Een belangrijk neveneffect van automatisering is dat het bestaande processen aanzienlijk kan veranderen. Het tijdig onderzoeken van de effecten van automatisering is daarom een verplichte taak.

  • Heroverweging van de waardecreatie structuur: met name digitalisering is een radicale verandering van de bestaande waardecreatiestructuren. Het aandeel van het productieproces zal op de lange termijn afnemen, waardoor andere bedrijfsonderdelen hun aandeel zouden moeten vergroten. Het ontwerpproces heeft een niet te onderschatten potentieel.

  • Producten configureren in plaats van ontwerpen: alleen configureerbare producten voldoen aan de dubbele eisen van toenemende individualisering en tegelijkertijd beheersbare productcomplexiteit. De belangrijkste voorwaarden voor de configuratie zijn: duidelijkheid over de productstructuur en het productieproces. Een belangrijk neveneffect hiervan is dat deze aanpak de werkmethoden verandert.

  • Veranderen van organisatie: In complexe processen vereisen korte reactietijden op veranderingen in de markt een organisatie waarin snelle en gefundeerde beslissingen mogelijk zijn omdat de beslissers direct contact hebben met de markt. Deze eis botst met conventionele hiërarchische managementstructuren en daarom moet het bedrijf ook zijn organisatie heroverwegen.